Bibliografie

Bronnen

 1. Het Hertogdom Brabant in Kaart en Prent - D.R.Duncker /H.Weiss - uitgegeven door Lannoo/Tielt en Fibula-Van Dishoeck/Bussum (1983)
 2. Bouwen door de eeuwen heen - Inventaris van het cultuurbezit in België - deel 2n Vlaams Brabant en Halle-Vilvoorde (1977)
 3. KAMPENHOUT, Hoofdmeierij en bakermat van Beethovens stam - Jos Lauwers -2de druk (1979)
 4. Geschiedenis van BERG, BUKEN, KAMPENHOUT en NEDEROKKERZEEL - Jos Lauwers - 1ste druk (1992)
 5. Het verhaal van een taal / negen eeuwen Nederlands - J.W.De Vries, R.Willemyns, P.Burger - uitgeverij Prometheus-Amsterdam - 3de druk (1994)
 6. Kuierend door Midden-Brabant - De witloof- en druivenstreek - Uitgeverij Boek & Vorm (1987)
 7. Le livre de L'HISTOIRE de la BELGIQUE - E.Lecerf, A.Servais - uitgeverij G.P.Rouge et or (Paris) - 1ste druk (1985)
 8. The French Farmhouse - Elsie Burch Donald - uitgeverij Little, Brown and Company (UK) - 1ste druk (1995)
 9. Het verleden van Europa - J.A. Van Houtte - uitgeverij Davidsfonds : Lannoo - 1ste druk (1992)
 10. Kracht van wind en water - Molens in Vlaanderen - Paul Bauters - uitgeverij Davidsfonds Leuven - 1ste druk (1989)
 11. Histoire des environs de Bruxelles - Alphonse Wauters (1855)
 12. Vermakelykheden van Brabant - De Cantillon - 1770 (Herdruk door uitg. C. de Vries-Brouwers - Antwerpen-Amsterdam)
 13. Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges - Johannes Schüller - Keulen-1918
 14. Gezinsreconstructie van Kampenhout van 1598-1805 - Jeanne Servranckx
 15. Volkstellingen, veetellingen enz. van Kampenhout 1702-1796 - Heemkring Campenholt (bewerkt door Paul Behets)
 16. Boedellijsten van Groot-Kampenhout tussen 1639 en 1768 - Heemkring Campenholt (bewerkt door Paul Behets)
 17. Kurkölnische Landesmütter: Die Frauen der Kölner Erzbischöfe - Norbert Flörken (2017)
 18. Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne: AA - Jean-Charles-Joseph De Vegiano (1779)
 19. Dictionnaire de la noblesse - Françis Alexandre Hubert de la Chenaye-Desbois (1774)
 20. Old Maps online (website oude kaarten)
 21. Cartesius (website oude kaarten)
 22. Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas 1565-1580 Tome 2 - J.B. Blaes (1860)
 23. Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas 1565-1580 Tome 5 - J.B. Blaes (1860)
 24. De Tachtigjarige Oorlog der Nederlanders tegen de Spaanse Overheersching - deel 3 - Otto von Corvin-Wiersbitzky (1844)
 25. Wekelyks nieuws uyt Loven (1782)
 26. Kurkölnische Landsmütter: Die Frauen der Kölner Erzbischöfe - Norbert Flörken (2017) - p.66
 27. Collectie bidprentjes - Heemkring Campenholt
 28. Collectie oude prentkaarten - Jean-Marie Verhulst
 29. De familie de Maurissens: van Morissen tot Pellenberg - Kris Scheys (Heemkring Libbeke - Lubbeek 1998)
 30. Willem de Zwijger, Prins van Oranje voor Nederland - Ruth Putnam (1910) - beschikbaar via het Gutenberg project
 31. Index DEMOGEN-database huwelijksakten burgerlijke stand Vlaams-Brabant

Vele van bovenstaande publicaties werden geconsulteerd via Google Books en/of het Gutenberg project.

Speciale dank gaat naar volgende helpende handen en informatieverstrekkers:

 • heemkring Campenholt met in het bijzonder Jeanne Servranckx, Paul Behets, Felix Goossens, Huub Van der Steld, Gerry Croon, Hugo Schoevaerts, Jean-Marie Verhulst.
 • Roger Van Ingelgom, Eduard (Ware) Bolleyn (✝), Freddy Bolleyn
 • Hendrik Van Dessel
 • ... en uiteraard ook mijn echtgenote Antoinette Trigalet

© 1997-2021 - Hof van Ruisbeek
webdesign : Erik Heymans